25 Wrzesień 2021

25 września 2021 r. 

Co by było, gdybyśmy mogli poddać recyklingowi różne rodzaje plastiku? 

Co by było, gdyby nie było tak dużego problemu, gdyby plastik został oczyszczony z etykiet lub bioskażeń? 

Co by było, gdyby plastik, który przeszedł przez recykling, był czystym plastikiem? 

Co by było, gdyby energia do recyklingu plastiku pochodziła z samego plastiku? 

Wszystko to jest możliwe dzięki procesowi zwanemu recyklingiem zaawansowanym, który wygląda i działa zupełnie inaczej niż tradycyjny recykling mechaniczny. 

To rozwiązanie może znacznie poprawić sytuację związaną z odpadami z opakowań medycznych, przed którą stoi obecnie branża ochrony zdrowia. Opakowania medyczne z tworzyw sztucznych odgrywają i będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego dostarczania wyrobów sterylnych do placówek ochrony zdrowia. Opakowania medyczne muszą nie tylko spełniać rygorystyczne normy jakości i warunki sterylizacji, ale także chronić wyroby medyczne przed zanieczyszczeniem, a jednocześnie być przyjazne dla personelu medycznego. I chociaż przejście z opakowań szklanych na plastikowe oszczędziło przemysłowi kosztów i zużycia energii, ochrona środowiska nadal stanowi problem dla sektora ochrony zdrowia. 

Wzrost wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych do wyrobów ochrony zdrowia stworzył wyzwania związane z utylizacją tych opakowań. Zgodnie z trwającym badaniem, które HPRC przeprowadza nad nowymi metodami recyklingu, stwierdzono, że: „Szacuje się, że od 2000 do 3000 ton wysokiej jakości, bezpiecznych opakowań medycznych trafia codziennie do naszego systemu odpadów komunalnych na całym świecie i tylko 14-18% tych odpadów z tworzyw sztucznych jest poddawanych recyklingowi” 

Istnieje wiele niewykorzystanego potencjału w doskonaleniu recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych w ochronie zdrowia, ale jest też wiele wyzwań, które umożliwiły zajęcie się tym potencjałem. Według HPRC niektóre z tych wyzwań obejmują: 

  • Zbieranie i sortowanie: Użytkownicy końcowi w sektorze ochrony zdrowia często napotykają wyzwania związane z wytworzeniem wystarczającej ilości odpadów z tworzyw sztucznych o wysokiej czystości lub jednorodnych, by zachęcić tradycyjnych recyklerów mechanicznych do udziału w ich utylizacji. 
  • Skażenie: Najczęstszym rodzajem skażenia jest skażenie biologiczne, jednak może również wystąpić skażenie materiałami obcymi. 
  • Opakowania elastyczne wielowarstwowe: Opakowaniami tego typu mogą być torby plastikowe, folie rozciągliwe i termokurczliwe, opakowania do sterylizacji oraz opakowania sterylne wyrobów medycznych i stanowią dużą ilość plastiku stosowanego w ochronie zdrowia. Problem z włączeniem tego w procesy recyklingu mechanicznego polega na komplikacjach związanych z obecnością tak wielu polimerów i materiałów w związku z wielomateriałowymi konstrukcjami opakowań. 
  • Logistyka: Mówiąc najprościej, procesy logistyczne dla strumienia odpadów z tworzyw sztucznych w sektorze ochrony zdrowia po prostu nie są dobrze opracowane. Według HPRC „ze względu na brak sortowania u źródła w większości zakładów ochrony zdrowia w całym kraju, prawie wszystkie odpady medyczne inne niż niebezpieczne są włączane do stałych odpadów komunalnych, które są zbierane przez lokalnych przewoźników odpadów i składowane na wysypiskach” (HPRC Advanced Recycling of Healthcare Plastics). 
  • Zmienność rynku: Jest to poważna bariera w rozwoju infrastruktury recyklingu wspierającej solidną strategię recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych w ochronie zdrowia. Chociaż nie jest to nowy problem, zrozumiałe jest, że na popyt na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu ma wpływ cena pierwotnych tworzyw sztucznych. 

Wyzwania te skłoniły HPRC nie tylko do inspirowania firm z branży ochrony zdrowia do tworzenia i dostarczania nowych rozwiązań w dziedzinie recyklingu i recyklingu, ale także do badania zaawansowanych technologii recyklingu, by pomóc w utylizacji tworzyw sztucznych stosowanych w ochronie zdrowia. W 2020 roku grupa zainicjowała swój projekt mający zbadać alternatywne, zaawansowane technologie recyklingu i zobaczyć, co może mieć zastosowanie w branży ochrony zdrowia. Według HPRC „zaawansowany recykling to połączenie kilku różnych technologii uzupełniających tradycyjny recykling mechaniczny w celu rozwiązania problemu odpadów z tworzyw sztucznych, które są zbyt zdegradowane, złożone lub zanieczyszczone, aby można je było poddać recyklingowi wyłącznie z użyciem środków mechanicznych” (HPRC Advanced Recycling of Healthcare Plastics). Zaawansowane technologie recyklingu dzielą się na trzy kategorie: 

  • Oczyszczanie: Proces ten oddziela polimery z tworzyw sztucznych od dodatków, barwników, zapachów i innych żywic. Po rozdzieleniu oczyszczonych polimerów można je przetworzyć na nowe tworzywa sztuczne 
  • Rozkład/depolimeryzacja: Składa się na to kilka procesów chemicznych, które rozkładają wiązania molekularne między tworzywami sztucznymi na monomery i półprodukty. Podobnie jak oczyszczanie, produkty końcowe mogą być wykorzystywane do wytwarzania nowych tworzyw sztucznych. 
  • Konwersja termiczna: Proces ten przywraca tworzywa sztuczne do ich najbardziej podstawowego stanu petrochemicznego poprzez rozbijanie wiązań molekularnych. W wyniku tego procesu powstają ciekłe i gazowe węglowodory, które można wykorzystać w paliwach i jako surowce do repolimeryzacji, w gospodarce obiegu zamkniętego, do nowych tworzyw sztucznych. 

HPRC jest przekonany, że te zaawansowane technologie recyklingu mogą nie tylko pomóc w ograniczeniu ekologicznego wpływu tysięcy ton odpadów medycznych, które mają trafić na składowiska, ale również wesprą strategię gospodarki o obiegu zamkniętym dla odpadów z tworzyw sztucznych, która jest niezbędna do ograniczenia zależności od pierwotnych surowców. Chociaż TEQ postrzega te nowe technologie recyklingu jako ważną część przyszłości branży ochrony zdrowia, nadal uważamy, że równie ważne jest dostarczanie firmom zajmującym się ochroną zdrowia rozwiązań nadających się do recyklingu. Nasz system bariery sterylnej z monopolimeru TEQethylene jest tylko jednym z przykładów. 
 

Dowiedz się więcej o zrównoważonych rozwiązaniach TEQ