22 Sierpień 2016

22 sierpnia 2016 r.

Przyjazny dla środowiska, naturalny, organiczny, zielony, recykling… To tylko kilka powszechnych interpretacji słowa zrównoważony rozwój. Ale co to naprawdę oznacza? EPA definiuje zrównoważony rozwój jako tworzenie i utrzymywanie warunków, w których ludzie i przyroda mogą istnieć w produktywnej harmonii, które umożliwiają spełnienie społecznych, ekonomicznych i innych wymagań obecnych i przyszłych pokoleń. Innymi słowy, zrównoważony rozwój znacznie wykracza poza zwykłe ustawianie pojemników na surowce wtórne, wyłączanie komputerów pod koniec dnia pracy lub wykorzystywanie „zielonych” surowców do wytwarzania produktów.


W TEQ nie mogliśmy się bardziej zgodzić.


Dlatego skupiamy się na siedmiu kluczowych obszarach, jeśli chodzi o nasze cele w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, od zużycia energii i wydajności operacyjnej po zaangażowanie społeczności.

Niektóre przykłady naszych dotychczasowych działań w każdym z tych kluczowych obszarów:

1. Materiały

 • Dostarczanie zaleceń materiałowych mających pomóc firmom skutecznie zastąpić obecne materiały opakowaniowe odnawialnymi, zrównoważonymi, biodegradowalnymi i pochodzącymi z recyklingu/poużytkowymi tworzywami sztucznymi
 • Wprowadzanie TEQethylene™ oraz TEQconnex™ jako bardziej nadających się do recyklingu alternatyw dla systemów bariery sterylnej stosowanych przez producentów wyrobów medycznych i farmaceutycznych
 • Wdrażanie inicjatywy ulepszeń w celu zwiększenia wydajności materiałów

2. Łańcuch dostaw

 • Tworzenie i zarządzanie usprawnionymi projektami przepływów pracy w łańcuchu dostaw w celu: 
  • Zmniejszenia ilości odpadów
  • Zmniejszenia kosztów transportu
  • Zmniejszenia ogólnego wpływu na środowisko

3. Wysyłka

 • Montowanie owijarki folii o podwyższonej kurczliwości do owijania naczep
 • Wdrażanie ręcznego ładowania kontenerów eksportowych w celu maksymalizacji ich obciążenia
 • Wykorzystywanie transportu kolejowego do transportu na duże odległości


4. Recykling

 • Wdrażanie programów kierowania do recyklingu: 
  • Wszystkie odpady domowe (butelki plastikowe/puszki aluminiowe)
  • Cały plastik z procesu produkcyjnego
  • Wszystkie odpady z tektury falistej
  • Cały przepracowany olej
  • Wszystkie odpady metalowe powstające przy produkcji narzędzi
  • Wszystkie palety ze złomu drzewnego
  • Gilzy nawojowe
  • Wdrażanie programów ponownego wykorzystania kartonów z tektury falistej u dostawców form wtryskowych
  • Wdrażanie programów zwrotu/ponownego użycia palet z wykorzystaniem ekstruderów
  • Wdrażanie programu wielokrotnego użytku kartonów gaylord u wybranych klientów

5. Zużycie energii i wody

 • Wymiana maszyn hydraulicznych/pneumatycznych na elektryczne serwomechanizmy
 • Wdrażanie śrubowych sprężarek powietrza o napędzie bezstopniowym
 • Wdrażanie wysokowydajnych systemów HVAC i projektowanie kontrolowanego środowiska z dodatnim przepływem powietrza do chłodzenia/ogrzewania sąsiednich obszarów
 • Montowanie sprężarek śrubowych o napędzie bezstopniowym
 • Zastępowanie oświetlenia świetlówkowego/halogenowego o niższej wydajności oświetleniem fluorescencyjnym o wysokiej wydajności oraz oświetleniem LED w obszarach produkcyjnych/magazynowych
 • Montowanie oświetlenia sterowanego ruchem w magazynach i toaletach
 • Montowanie dachów o standardzie Energy Star ma zapewnić 5-10% oszczędności energii w systemach HVAC
 • Wdrażanie zamkniętych systemów chłodzenia ścieków

6. Odpady/ emisje niebezpieczne

 • Zastąpienie większości niebezpiecznych materiałów chemikaliami klasy FDA
 • Zaprzestanie stosowania glikolu propylenowego
 • Zapewnienie znikomych emisji do powietrza, zgodnie z obliczeniami IEPA

7. Lokalnie

 • Kupowanie palet od lokalnych dostawców
 • Kupowanie kartonów od lokalnych dostawców
 • Zapewnienie pozyskiwania surowców w większości od dostawców znajdujących się w promieniu 180 mil
 • Nawiązywanie współpracy z lokalnymi firmami w zakresie opakowań giętkich, kartonów z nadrukiem i opakowań kontraktowych
 • Wykorzystywanie lokalnych dostawców usług logistycznych, gdy jest to wykonalne
 • Nabywanie od lokalnych dostawców części formowanych wtryskowo stosowanych w montażach opakowań
 • Udostępnianie zasobów lokalnej społeczności (parkingi, itp.)
 • Korzystanie z lokalnych agencji zatrudnienia
 • Udział w lokalnych targach pracy
 • Wykorzystanie stażystów z lokalnych szkół