TekPackaging LLC dba TEQTM zobowiązuje się do ochrony prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy strony internetowej TEQ i reguluje gromadzenie i wykorzystywanie danych. Korzystając ze strony internetowej TEQ, wyrażasz zgodę na praktyki ochrony danych opisane w niniejszym oświadczeniu.

Gromadzenie informacji 

Gromadzimy na wiele sposób informacje w formacie uniemożliwiającym ustalenie tożsamości, w tym poprzez śledzenie działań użytkownika za pomocą jego adresu IP lub ostatnio odwiedzanego adresu URL. Nie gromadzimy jednak żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika, chyba że dobrowolnie przekaże nam on takie informacje, na przykład wypełniając formularz lub ankietę, biorąc udział w konkursie lub loterii, rejestrując się u nas za pomocą swojego adresu e-mail lub wysyłając do nas e-mail.

Nie gromadzimy żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości od dzieci, które korzystają z naszej witryny bez nadzoru. Dlatego prosimy dzieci o uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych umożliwiających ustalenie tożsamości. 

Sonoco zastrzega sobie prawo do wykorzystywania do swoich celów biznesowych informacji zebranych na naszej witrynie internetowej. W przypadku podania nam przez użytkownika informacji takich jak numer telefonu, adres pocztowy lub adres e-mail, możemy skontaktować się z nim przy wykorzystaniu takich danych. 

Nie udostępniamy informacji uzyskanych od użytkownika żadnym organizacjom lub firmom innym niż nasze podmioty stowarzyszone.

Ujawnianie informacji 

Jeśli nie uzgodniono inaczej, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim. Możemy jednak udostępniać jego dane osobowe innym spółkom Sonoco, jej podmiotom stowarzyszonym lub partnerom, możemy również sprzedawać i wypożyczać zagregowane (w formacie uniemożliwiającym ustalenie tożsamości) informacje o naszych użytkownikach.

Wykorzystywanie informacji 

Informacje umożliwiających i uniemożliwiające ustalenie tożsamości wykorzystujemy do wewnętrznych celów marketingowych i do zarządzania witryną. Jeśli jednak nie zostanie to uzgodnione inaczej, zazwyczaj nie wykorzystujemy informacji umożliwiających ustalenie tożsamości zebranych z witryny internetowej do wysyłania do użytkowników niezamówionych wiadomości e-mail. Oczywiście, w stosownych przypadkach wykorzystujemy informacje umożliwiające ustalenie tożsamości w celu świadczenia usług, dla których takie dane zostały zebrane (tj. jeśli użytkownik zapisze się na biuletyn wysyłany poprzez e-mail, wyślemy biuletyn na podany przez niego adres). 

Ochrona 

Stosujemy standardowe w branży metody ochrony informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem. Wykorzystujemy różne techniki ochrony informacji, w tym między innymi, przechowujemy dane na komputerze za „zaporą sieciową” w bezpiecznej lokalizacji i często ograniczamy wewnętrznie liczbę pracowników, którzy mogą uzyskać dostęp do takich danych. W Internecie nie ma oczywiście możliwości zapewnienia „doskonałej ochrony”. Należy również pamiętać, że nasz serwery są obsługiwane przez zewnętrznego hosta sieci Web,  którego działań nie kontrolujemy. 

Zmiany w niniejszych zasadach będą publikowane pod tym adresem URL i będą obowiązywać po opublikowaniu. 

Pliki cookie 

Na niektórych stronach swojej witryny Sonoco może używać plików cookie, aby zapewnić lepszą, szybszą i bardziej spersonalizowaną obsługę. Plik cookie to mały plik tekstowy, który przeglądana witryna może umieścić na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technologii można gromadzić i przechowywać informacje o działaniach użytkownika online. Można na przykład w ten sposób przechowywać i zarządzać preferencjami użytkownika, dostarczać ukierunkowane reklamy, umożliwiać dostęp do określonych treści oraz gromadzić dane analityczne i dotyczące użytkowania, aby udoskonalić i lepiej zrozumieć zainteresowania i doświadczenia użytkownika związane z wizytami na naszej stronie i wynikające z takich wizyt. Pliki cookie dzielą się na pliki „sesyjne”, które działają przez czas trwania sesji przeglądania Internetu; oraz pliki „trwałe”, które zostają na komputerze użytkownika i są aktywne za każdym razem, gdy rozpoczyna on nową sesję przeglądania, dopóki ich nie usunie.

Plikami cookie na witrynie można zarządzać w ustawieniach swojej przeglądarki, zawsze można zmienić ustawienia poprzez akceptację, odrzucenie lub usunięcie plików cookie. Decydując się na zmianę ustawień użytkownik powinien pamiętać, że niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z ich przeznaczeniem w Usługach. Ustawienia każdej przeglądarki są nieco inne, dlatego aby zarządzać plikami cookies, należy zapoznać się z odpowiednimi ustawieniami w swojej przeglądarce. Kliknij poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyłączania i usuwania plików cookie w niektórych powszechnie używanych przeglądarkach: 

Istnieją cztery rodzaje plików cookie. Pierwszy z nich to plik „niezbędny”. Są one niezbędne do poruszania się po witrynie internetowej i korzystania z jej funkcji, na przykład dodawania produktów do koszyka zakupów online. Drugi rodzaj to pliki „usprawniające działanie witryny”. Zbierają one informacje o sposobie korzystania z witryny przez użytkownika. Gromadzone informacje obejmują na przykład używane przeglądarki internetowe i systemy operacyjne, nazwę domeny poprzednio odwiedzanej witryny, liczbę wizyt, średni czas trwania wizyty i przeglądane strony. Gromadzone informacje nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika; pozostają zagregowane i anonimowe. Pliki cookie usprawniające działanie witryny pomagają poprawić przyjazność naszej witryny dla użytkownika i poprawić jego doświadczenia. Trzeci rodzaj to pliki „funkcjonalne”. Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują wybory dokonane przez użytkownika w związku z naszą witryną (takie jak nazwa użytkownika, język, region i preferencje dotyczące dostosowywanych przez użytkownika aspektów wyglądu strony internetowej, takich jak rozmiar tekstu i czcionki) w celu zapewnienia ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Informacje gromadzone przez takie pliki cookie mogą być anonimowe i nie mogą śledzić przeglądania przez użytkownika innych stron internetowych. Czwarty rodzaj to „reklama ukierunkowana”. Takie pliki cookie śledzą działania użytkownika związane z przeglądaniem stron i umożliwiają reklamodawcom wysyłanie do niego (tj. zamieszczanie wyskakujących okienek na ekranie) reklam związanych z tym, co zgodnie z historią przeglądania jest dla użytkownika prawdopodobnie interesujące. Mogą one również śledzić i kontrolować liczbę wyświetleń reklamy, a tym samym mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Zamieszczane są zazwyczaj przez sieci reklamowe za zgodą operatora serwisu. Zapamiętują, że użytkownik odwiedził stronę internetową i udostępniają takie informacje reklamodawcom. Jeśli na przykład użytkownik odwiedza w naszej witrynie stronę powiązaną z jednym z naszych produktów, podczas przeglądania Internetu w przyszłości może zacząć zauważać wyskakujące powiadomienia związane z tym lub innymi produktami. Więcej informacji na temat takich reklam opartych na zainteresowaniach (spersonalizowanych)można znaleźć na stronie internetowej Interactive Advertising Bureau (Związek Pracodawców Branży Internetowej). 

W przypadku zrezygnowania z reklam opartych na zainteresowaniach, użytkownik nadal może otrzymywać reklamy, gdy odwiedza naszą stronę internetową lub reklamy naszych produktów będąc na innych stronach internetowych, jednak nie będziemy wykorzystywać informacji zebranych o użytkowniku, a więc wyświetlane reklamy nie będą dostosowane do jego zainteresowań. Z możliwości wyboru reklam online można skorzystać na stronie http://optout.aboutads.info lub klikając ikonę AdChoices (Opcje reklam) w reklamie i postępując zgodnie z instrukcjami. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach z wielu witryn za pośrednictwem narzędzia rezygnacji stowarzyszenia NAI Network Advertising Initiative's (NAI) Opt Out Tool (stowarzyszenie na rzecz odpowiedzialnego zbierania danych i ich użytkowania w reklamach cyfrowych), a w UE na stronie http://www.youronlinechoices.com/. Innym narzędziem, z którego można skorzystać do kontrolowania reklam na swoim urządzeniu mobilnym jest aplikacja AppChoices App.

Należy pamiętać, że po usunięciu plików cookie, w trakcie korzystania z innego urządzenia lub po zmianie przeglądarki internetowej konieczna może być ponowna rezygnacja.